Entradas

Video sobre el que pensen els nens i nenes superdotats

Curs Altes Capacitats Intelectuals

Curs dirigit a mestres

Programa sobre inteligències múltiples a la 2

Programa tres14 - Genis

Informació per a les famílies

Experiències atenció educativa

Recursos atenció alumnat

Debat sobre alumnat amb altes capacitats

Debat: Les persones amb alta capacitat, ens asusta el talent?

Programa sobre altes capacitats

Reunión Avanza-Confines-Ministerio de Educación

Activitats març 2012

Reunió a Formentera