Curs Altes Capacitats Intelectuals


 

"Altes  Capacitats  Intel·lectuals:  resposta educativa" 

INSCRIPCIONS CEP D'EIVISSA del 08/10/2012 fins el 21/10/2012

L'Associació ACTEF i el CEP d'Eivissa us conviden a participar en el curs que tindrà lloc els dies 26 i 27 d'octubre enfocat al seguiment dins l'aula de l'alumnat amb altes capacitats.El curs estarà a càrrec de Susana Arroyo Andreu, Psicòloga per la Universitat de Barcelona, especialitzada en Altes Capacitats experta en l'assessorament especialitzat a les escoles en detecció, diagnòstic i intervenció en aquesta temàtica. 


RECONEGUT PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ AMB UN CRÈDIT DE FORMACIÓ PERMANENT 

 
OBJECTIUS DEL CURS:
1. Conèixer les característiques i el desenvolupament de nens i nenes amb altes capacitats, per així saber quin tipus d'intervenció educativa es pot realitzar a l'aula. El curs pretén que tots els professionals que estiguin en contacte amb nens amb AC puguin comprendre les seves característiques, per d'aquesta manera poder
intervenir a l'escola de manera òptima i inclusiva.


2. Proporcionar continguts teòric-pràctics i tècnics per a la detecció.


CONTINGUT
PART TEÒRICA (3 hores)
 

PRINCIPALS TEORIES I MODELS PER A la COMPRENSIÓ DE LA SUPERDOTACIÓ
Model dels tres anells o de la porta giratòria de J.S. Renzulli
Model de les intel·ligències Múltiples de Gardner
Teoria de la Superdotació i el talent de Gagné
 

DIFERENCIACIÓ EN EL MARC DE L'ALTA CAPACITAT INTEL·LECTUAL
Precocitat intel·lectual
Superdotació
Talents
 

QUI SÓN I COM SÓN ELS NENS I NENES SUPERDOTATS
Característiques dels nens Superdotats
Problemes associats a la Superdotació
Mites i estereotips
 

DIAGNÒSTIC
Importància de la detecció precoç
Indicadors d'una possible superdotació
Característiques dels 0 als 4 anys
Característiques dels 5 endavant
 

INTERVENCIÓ EDUCATIVA
Estratègies d'intervenció educativa
Superdotació i mal rendiment escolar


PART PRÀCTICA (7 hores)
En primer lloc, s'exposaran 3 casos pràctics reals d'inici a fi. És a dir, des que sorgeix la demanda d'avaluació fins al tipus d'intervenció escolar que es va realitzar en cada cas.
A continuació, es plantejaran 2 casos a analitzar realitzant una proposta educativa entre els assistents al curs.
 

METODOLOGIA
La metodologia del curs serà de caràcter teoric-practic, posant émfasi en la part d'intervenció educativa.
Es fomentarà el treball en equip, duent a terme l'análisi de casos i treballant, si es dóna el cas, a partir de situacions properes als participants.
 

AREA FORMATIVA
– Atenció a la diversitat
 

HORES DE DURADA
– 10
 

LLOC: Seu del CEP d'Eivissa, C/ Via Púnica, 23, baixos dreta
 
NOMBRE DE PLACES:
- 30
 

CRITERIS DE SELECCIÓ:
– Preferència professorat de centres amb alumnat diagnosticat
 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT:
– Primària
 

ÀMBIT:
– Illa d'Eivissa
 

ORGANITZACIÓ:
- Associació ACTEF

- CEP Eivissa

PROGRAMA DEL CURS:

26/10/12 16.00 h a 21.00h. Inauguració del curs. Primera part teòrica. Descans  i anàlisi de casos pràctics.
27/10/12 9.00 a 14.00h. Estudi de casos pràctics.

Comentarios