domingo, 11 de noviembre de 2012

Video sobre el que pensen els nens i nenes superdotats

Aquest video, realitzat per l'associació FANJAC, mostra les vivències i opinions d'un grup de nens i nenes superdotats que conten el que pensen de l'escola.

Conten el que menys els agrada de l'escola (activitats repetitives, excés de memorització, burles, falta de resposta a les seves necessitats,...)  però també el que més (que els deixin preguntar, classes dinàmiques, treballs interessants i creatius, sortides fora de l'aula, ...).
Opinions molt crítiques!

 "Els professors s'han de concienciar que no som persones rares, ni molt menys, ... i que ens tenen que ajudar. No perque tinguem més potencial, hem de saber-ho tot"
BERENGUER (13 anys)

martes, 2 de octubre de 2012

Curs Altes Capacitats Intelectuals


 

"Altes  Capacitats  Intel·lectuals:  resposta educativa" 

INSCRIPCIONS CEP D'EIVISSA del 08/10/2012 fins el 21/10/2012

L'Associació ACTEF i el CEP d'Eivissa us conviden a participar en el curs que tindrà lloc els dies 26 i 27 d'octubre enfocat al seguiment dins l'aula de l'alumnat amb altes capacitats.El curs estarà a càrrec de Susana Arroyo Andreu, Psicòloga per la Universitat de Barcelona, especialitzada en Altes Capacitats experta en l'assessorament especialitzat a les escoles en detecció, diagnòstic i intervenció en aquesta temàtica. 


RECONEGUT PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ AMB UN CRÈDIT DE FORMACIÓ PERMANENT 

 
OBJECTIUS DEL CURS:
1. Conèixer les característiques i el desenvolupament de nens i nenes amb altes capacitats, per així saber quin tipus d'intervenció educativa es pot realitzar a l'aula. El curs pretén que tots els professionals que estiguin en contacte amb nens amb AC puguin comprendre les seves característiques, per d'aquesta manera poder
intervenir a l'escola de manera òptima i inclusiva.


2. Proporcionar continguts teòric-pràctics i tècnics per a la detecció.


CONTINGUT
PART TEÒRICA (3 hores)
 

PRINCIPALS TEORIES I MODELS PER A la COMPRENSIÓ DE LA SUPERDOTACIÓ
Model dels tres anells o de la porta giratòria de J.S. Renzulli
Model de les intel·ligències Múltiples de Gardner
Teoria de la Superdotació i el talent de Gagné
 

DIFERENCIACIÓ EN EL MARC DE L'ALTA CAPACITAT INTEL·LECTUAL
Precocitat intel·lectual
Superdotació
Talents
 

QUI SÓN I COM SÓN ELS NENS I NENES SUPERDOTATS
Característiques dels nens Superdotats
Problemes associats a la Superdotació
Mites i estereotips
 

DIAGNÒSTIC
Importància de la detecció precoç
Indicadors d'una possible superdotació
Característiques dels 0 als 4 anys
Característiques dels 5 endavant
 

INTERVENCIÓ EDUCATIVA
Estratègies d'intervenció educativa
Superdotació i mal rendiment escolar


PART PRÀCTICA (7 hores)
En primer lloc, s'exposaran 3 casos pràctics reals d'inici a fi. És a dir, des que sorgeix la demanda d'avaluació fins al tipus d'intervenció escolar que es va realitzar en cada cas.
A continuació, es plantejaran 2 casos a analitzar realitzant una proposta educativa entre els assistents al curs.
 

METODOLOGIA
La metodologia del curs serà de caràcter teoric-practic, posant émfasi en la part d'intervenció educativa.
Es fomentarà el treball en equip, duent a terme l'análisi de casos i treballant, si es dóna el cas, a partir de situacions properes als participants.
 

AREA FORMATIVA
– Atenció a la diversitat
 

HORES DE DURADA
– 10
 

LLOC: Seu del CEP d'Eivissa, C/ Via Púnica, 23, baixos dreta
 
NOMBRE DE PLACES:
- 30
 

CRITERIS DE SELECCIÓ:
– Preferència professorat de centres amb alumnat diagnosticat
 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT:
– Primària
 

ÀMBIT:
– Illa d'Eivissa
 

ORGANITZACIÓ:
- Associació ACTEF

- CEP Eivissa

PROGRAMA DEL CURS:

26/10/12 16.00 h a 21.00h. Inauguració del curs. Primera part teòrica. Descans  i anàlisi de casos pràctics.
27/10/12 9.00 a 14.00h. Estudi de casos pràctics.

sábado, 29 de septiembre de 2012

Curs dirigit a mestres


L'associació ACTEF , continant amb la seva tasca informativa encetada fa un anys (conferències, xerrades i intervencions  en centres educatius, ...), posa en marxa un curs formatiu per a donar pautes de detecció i protocols d'intervenció a les escoles davant el diagnòstic d'alta capacitat (AACC). 

 
Aquest curs vol contribuir al coneixement dels docents dels trets generals i de la pròpia diversitat de l'alumnat d'altes capacitats i consistirà en dues jornades que tindran lloc els dies 26 i 27 d'octubre (10 hores), on es parlarà dels diferents grups d’intel·ligències i la seva atenció, enfocat al seguiment dins de l’aula.
El curs estarà a càrrec de Susana Arroyo Andreu, Psicòloga per la Universitat de Barcelona, especialitzada en Altes Capacitats experta en l'assessorament especialitzat a les escoles en detecció, diagnòstic i intervenció en aquesta temàtica.
Les places són limitades, per la qual cosa, tendran preferència els mestres de centres amb alumnat diagnosticat.

Per a qualsevol informació o per fer la inscripció us podeu dirigir a l'Associació.Programa sobre inteligències múltiples a la 2

Redes - De las inteligencias múltiples a la educación personalizada

Interesant programa sobre Howard Gardner i la seva teoria de las inteligències múltiples pel qual va rebre el premi Príncipe de Asturias de Ciencies Socials 2011.

Amb motiu de l'entrega del premi, Punset i Gardner conversen sobre les inteligències múltiples, les noves tecnologies i el surgiment d'una manera nova i personalitzada d'educar als nens.

domingo, 15 de julio de 2012

La Fundación Avanza, la Fundación Inteligencia y Sociedad, la Fundación FANS  y la Confederación de Asociaciones de Padres de Niños de Altas Capacidades CONFINES, hemos firmado el “Manifiesto  por la educación de las Altas Capacidades y el  Talento 2012”.


Este manifiesto tiene por objeto ser una guía de referencia de las Altas Capacidades Intelectuales, establecer las bases para un marco teórico en nuestro país y proponer mejoras en el sistema educativo beneficiosas tanto para este alumnado de forma específica como para el resto de manera generalizada, enriqueciendo de este modo nuestra sociedad.

Este interesante documento que incluye:

- Modificaciones a la Ley de Educación:
- Desarrollo de un Real Decreto sobre las A.C.I.
- Actualizar el temario de oposiciones
- Propuestas de atención educativa.
- Propuestas de aplicación Urgente.

Las conclusiones más importantes de este estudio han sido las siguientes:
o El alumnado con altas capacidades intelectuales no es tenido en cuenta ni en los proyectos ni en los programas educativos.
o Los docentes relacionan las altas capacidades intelectuales con el rendimiento académico y reconocen abiertamente la necesidad de recibir mayor formación. Acusan a las familias de mantener expectativas desproporcionadas con respecto a su actuación.
o La comunidad educativa en su totalidad está en desacuerdo con la educación que se ofrece a este alumnado. Considera que el profesorado no está bien formado.
o Las familias y los orientadores consideran, frente a la opinión de los tutores, que en las aulas no se favorece el aprendizaje de este alumnado.
o La comunidad educativa está de acuerdo en la necesidad de fomentar la creatividad de estos alumnos.

Pulsar aquí para leer manifiesto.
http://www.inteligenciaysociedad.es/Documentos/Manifiesto%20Aci.pdf
Programa tres14 - Genis

Tres14 - Genios

 

Quines són les bases de la inteligència? Quin pes te la estimulació? En aquest programa de TVE trobaràs idees interessants!

Informació per a les famílies

Si vols saber com ajudar als nens, nenes i joves amb altes capacitats aquí et deixam aquesta guia amb orientacions, activitats, ...