Reunió a Formentera

Aquest divendres 9 de març varem fer la primera reunió a Formentera on ens varem trobar 5 famílies: dos d'elles amb nens diagnosticats amb altes capacitats, dos pendents de diagnòstic i una altra amb el nen prou petit però que li dóna que pensar.
Ens hauria agradat molt que vingués na Esperanza, la presidenta de l'associació ACTEF, però la seva barca es va anul·lar pel mal temps. esperem que ho pugui fer la pròxima vegada i puguem aprofitar l'experiència de l'asociació que ja ha cumplit 5 anys.

A la reunió parlarem de molts de temes:

- Diagnòstic: protocol, què fer si no s'inicia, ... importància per a que siga degudament atès, sol·licitar beques, buscar solucions si presenta problemes de tipus escolar o de interacció social o emocional, ...

- Què fer després del diagnòstic: a l'escola enriquiment, acceleració, adaptacions curriculars, ... fora de l'escola enriquiment mitjançant cursos, tallers, ...

- Importància de estar en contacte i asociar-se per tal de fer més força, demanar recursos, rebre assessorament, organitzar activitats de divulgació i formació per a gent en general i per a professorat, participar en tallers on trobar-se els nens i nenes ... Ens podem mirar d'organitzar si es vol participar en activitats a Eivissa.

- Sobretot parlarem del nostres nens i nenes, què fan, què els interessa, qùe ens preocupa, com són atesos a l'escola, quina és la resposta quan es demana de fer un diagnòstic ....

S'ha pensat que seria molt interessant organitzar algun tipus de taller o sortida a Formentera.

Si us interessa contactar amb noltros, ho podeu fer mitjançant l'e-mail de l'associació ACTEF actef_eivissa@hotmail.com o al Facebook.

Sabem que hi ha més families amb nens, nenes o adolescents amb altes capacitats, diagnosticats o no. La propera vegada segur que serem més !!!

Comentarios