Experiències atenció educativa
Experiències d'atenció educativa per a aplicar a l'aula, adaptacions curriculars, materials per a primària i secundària i moltes més coses en aquest document per al professorat que dia a dia desenvolupa la seva feina a les aules i que intenta atendre al seu alumnat, també als més capaços.

Comentarios