Curs d'Altes Capacitats Intel·lectuals

Eivissa 

Eivissa

Dates
Els divendres 2 i 9 i els dissabtes 3 i 10 de febrer de 2018

Adreçat a:
Professionals, mestres i professors: 16 hores presencials.

Estudiants universitaris: 25 hores (16 hores presencials i 9 hores de treball de l’alumne, per obtenir crèdits ECTS).

Lloc
Seu unieritària d´Eivissa i Formentera. Antic edifici de comandància. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa

Destinataris
Professionals, mestres i professors: 16 hores presencials.
Estudiants universitaris: 25 hores (16 hores presencials i 9 hores de treball de l’alumne, per obtenir crèdits ECTS).

30 places

Enlace inscripcións i mes informació a la UIB

Introducció

Per fer una aproximació adequada a la realitat de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals és fonamental evitar de caure en estereotips i facilitar l’atenció de les seves necessitats específiques de suport educatiu. La correcta identificació d’aquests estudiants té com a objectiu principal facilitar que la nostra intervenció educativa els permeti assolir la màxima expressió del seu potencial i aconseguir la seva autorealització.
El talent s’ha de treballar des de la creació d’un ambient educatiu que promogui la cooperació entre alumnes, i al mateix temps suposi un nivell de repte adequat a cada alumne, segons la seva capacitat. Sempre des d’un model d’escola inclusiva.
En aquest sentit, les metodologies orientades a promoure la participació de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, com l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge multinivell, el treball amb la creativitat, etc., són propostes necessàries per treballar en aquest camí que aspira a respectar les diferències de cada estudiant a l’aula, ajustant ritme i profunditat a les necessitats de cada un.

Objectius

1.    Aprendre a identificar l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.
2.    Educar en i des de la creativitat.
3.   Revisar algunes metodologies que poden ser utilitzades en el treball amb les altes capacitats intel·lectuals.
4.  Conèixer diverses experiències educatives que han permès convertir les aules en llocs on desenvolupar el talent. 

Mas información i inscripcións a la UIB


Programa:
Divendres 2 de febrer de 2017, de les 16 a les 20 hores

16 h. Registre i recollida de material.

16.15 h:
Conferència inaugural (comuna a tots els inscrits): Pensament creatiu i pensament crític en les ACI, a càrrec de la Dra. Rosabel Rodríguez Rodríguez, professora titular del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears.

18.15 h:
L’aprenentatge cooperatiu i les ACI. Sra. Aurèlia Pardo Gamundí, orientadora d’EOEP de Palma 2.


Dissabte 3 de febrer de 2017, de les 10 a les 14 hores

Bones pràctiques d’aprenentatge cooperatiu i les ACI (1,30 h). Sra. Isabel Salom, de l’equip educatiu del CEIP Es Puig, i Sra. Aurèlia Pardo Gamundí, orientadora d’EOEP de Palma 2.

Presentació i anàlisi de casos ACI (2,30 h). Sres. Georgina Rabassa (psicòloga, orientadora educativa i membre del GIAC (Grup d’Investigació sobre Altes Capacitats) de la UIB; i Aurèlia Pardo Gamundí, orientadora d’EOEP de Palma 2.


Divendres 9 de febrer de 2017, de les 16 a les 20 hores

L’aprenentatge multinivell i les ACI. Sra. Rocío Salas Moreno, psicòloga i cap del Departament d’Orientació del Col·legi Lladó.

Identificació de les altes capacitats, comorbiditat i doble excepcionalitat. Sr. Carlos Meléndez Guerau, membre de l’EOEP d’Eivissa i Formentera.


Dissabte 10 de febrer de 2017, de les 10 a les 14 hores

Bones pràctiques d’aprenentatge multinivell (1,30 h). Sr. Guillermo Lladó, director del Col·legi Lladó, i Sra. Rocío Salas Moreno, psicòloga i cap del Departament d’Orientació del Col·legi Lladó.

Intervencions a l’aula: presentacions individuals (2,30 h). Diferents escoles i IES d’Eivissa i Formentera.

Metodologia
La metodologia d’aquestes jornades es basarà en l’exposició teòrica de diferents conferenciants de reconeguts prestigi i coneixements sobre el tema, que tractaran els diversos objectius proposats.

Els estudiants de la UIB han de fer un treball individual de 9 hores que consisteix en una proposta metodològica adaptada al perfil de l’alumnat amb ACI i segons les característiques prèviament definides amb capacitat de transferència i aplicabilitat a l’aula.
Si no pots asistir al curs consulta el programa de les

VI JORNADES DE ALTES CAPACITATS


 IV JORNADES ALTES CAPACITATS


Comentarios